Wzory wniosków egzekucyjnych:

wniosek o egzekucję:

pdf_icodac_icoodt_ico

W toku prowadzonych spraw kancelaria wykorzystuje:

 

CEPIK - elektroniczny dostęp do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

OGNIVO - elektroniczne wyszukiwanie rachunków bankowych dłuzników.

 

 

EPU - przyjmowanie i realizacja tytułów wykonawczych wydanych w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym.

ZUS - elektroniczne zapytanie do ZUS celem ustalenia miejsca pracy dłużnika i osoby płatnika składek na jego ubezpieczenie społeczne.

 

GEOPORTAL - dostęp do systemu geopotal celem uzyskania danych geodezyjnych i ustalenia własności nieruchomości.

 

E-PESEL - dostęp do Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności.

 

 

Kancelaria

Adres kancelarii:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim

Daria Lipska-Kamerduła

ul. Walczaka 2A/3

66-400 Gorzów Wielkopolski

 

Telefon / Fax:

95 738 98 28 / telefon komórkowy 667 820 601

 

Godziny pracy kancelarii:

od poniedziałku do piatku w godzinach 8.00 - 16.00

 

Numer rachunku bankowego:

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku Centrala

35 83550009 0058 9547 2000 0001

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim

Daria Lipska-Kamerduła

 

Kancelaria Komornicza

ul. Walczaka 2A/3

66-400 Gorzów Wielkopolski

 

tel. / fax 95 738 98 28

tel.kom. 667 820 601

 

email: gorzow7@komornik.org

 

Lokalizacja kancelarii: