Wzory wniosków egzekucyjnych:

wniosek o egzekucję:

pdf_icodac_icoodt_ico

W toku prowadzonych spraw kancelaria wykorzystuje:

 

CEPIK - elektroniczny dostęp do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

OGNIVO - elektroniczne wyszukiwanie rachunków bankowych dłuzników.

 

 

EPU - przyjmowanie i realizacja tytułów wykonawczych wydanych w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym.

ZUS - elektroniczne zapytanie do ZUS celem ustalenia miejsca pracy dłużnika i osoby płatnika składek na jego ubezpieczenie społeczne.

 

GEOPORTAL - dostęp do systemu geopotal celem uzyskania danych geodezyjnych i ustalenia własności nieruchomości.

 

E-PESEL - dostęp do Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności.

 

 

Kancelaria

       Stosownie do treści Ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 (...) (Dz.U z 2020r., poz.374 ze zm.), Ustawy z dnia 14 maja 2020r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS - CoV-2 (Dz.U 2020, poz.878 ), a nadto Zarządzenia nr 88/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 29 maja 2020r.
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp. Daria Lipska-Kamerduła uprzejmie informuje, że w okresie od dnia 1 czerwca 2020r. do odwołania:

 • Przywraca sie osobiste przyjęcia interesantów w Kancelarii komornika:
  • Wtorek w godz. 9:00 - 11:00 ( dyżur komornika )
  • Poniedziałek, Środa, Piątek 9:00 - 11:00 ( kancelaria otwarta dla interesantów)
  • W pozostałe dni oraz godziny urzędowania Kancelarii kontakt możliwy tylko drogą pocztową, telefoniczną oraz mailową ( gorzow7@komornik.org ).
 • Osoby odbierające korespondencję w sprawach Kmn będą przyjmowane poza kolejnością oraz w godzinach urzędowania kancelarii, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00 za okazaniem awiza.
 • W budynku Kancelarii komornika może przebywać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. W budynku, w którym znajduje się Kancelaria komornika nie mogą przebywać osoby, które są chore bądź przebywają z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych.
 • W Kancelarii komornika może jednorazowo przebywać nie więcej niż 1 interesant.
 • W Kancelarii komornika bedą przyjmowane wyłącznie osoby z osłoną na usta i nos ( maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku, szal, tzw. " komin", przyłbica w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką ), w rękawiczkach jednorazowych, które obowiązkowo dokonają dezynfekcji rąk płynem znajdującym się w kancelarii komornika.
 • Kontakt pomiędzy pracownikiem a interesantem należy ograniczyć do niezbędnego minimum ( odległość nie mniejsza niż 1.5m ).
 • W przypadku konieczności skorzystania z udostępnienia akt należy kontaktować się z Kancelarią komornika, w celu umówienia daty i godziny.

 

 

 

Adres kancelarii:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim

Daria Lipska-Kamerduła

ul. Walczaka 2A/3

66-400 Gorzów Wielkopolski

 

Telefon / Fax:

95 738 98 28 / telefon komórkowy 667 820 601

 

Godziny pracy kancelarii:

od poniedziałku do piatku w godzinach 8.00 - 16.00

 

Numer rachunku bankowego:

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku Centrala

35 83550009 0058 9547 2000 0001

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim

Daria Lipska-Kamerduła

 

Kancelaria Komornicza

ul. Walczaka 2A/3

66-400 Gorzów Wielkopolski

 

tel. / fax 95 738 98 28

tel.kom. 667 820 601

 

email: gorzow7@komornik.org

 

Lokalizacja kancelarii: