Wzory wniosków egzekucyjnych:

wniosek o egzekucję:

pdf_icodac_icoodt_ico

W toku prowadzonych spraw kancelaria wykorzystuje:

 

CEPIK - elektroniczny dostęp do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

OGNIVO - elektroniczne wyszukiwanie rachunków bankowych dłuzników.

 

 

EPU - przyjmowanie i realizacja tytułów wykonawczych wydanych w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym.

ZUS - elektroniczne zapytanie do ZUS celem ustalenia miejsca pracy dłużnika i osoby płatnika składek na jego ubezpieczenie społeczne.

 

GEOPORTAL - dostęp do systemu geopotal celem uzyskania danych geodezyjnych i ustalenia własności nieruchomości.

 

E-PESEL - dostęp do Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności.

 

 

Własciwość

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej , z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru, komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika. Ustawa z dnia 24 maja 2007r.o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw.

 ( Art. 8 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji )

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim

Daria Lipska-Kamerduła

 

Kancelaria Komornicza

ul. Walczaka 2A/3

66-400 Gorzów Wielkopolski

 

tel. / fax 95 738 98 28

tel.kom. 667 820 601

 

email: gorzow7@komornik.org

 

Lokalizacja kancelarii: